Stabiliteitsstudie

DUBIMAX engineering neemt zowel het ontwerp als de berekening van elementen in onder meer gewapend beton, staal, hout en metselwerk voor zijn rekening. En dit voor diverse sectoren. Zowel particulieren als bedrijven, aannemers, architecten en openbare besturen doen beroep op onze expertise.

 • Beton
 • Staal
 • Hout
 • Funderingen

Technieken

DUBIMAX engineering ontwerpt en berekent diverse technische installaties in gebouwen en controleert de uitgevoerde werken.

Wij maken energie-audits, REG-studies en haalbaarheidsstudies. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de toepassing van duurzame technieken, zoals condensatietechnieken, warmterecuperatie, betonkernactivering, freecooling, absorptietechniek, KWO en BEO, WKK, toepassingen van zonne-energie, warmtepompen, gebouwenbeheersystemen, energiezuinige lichtsturing, …

 • HVAC
 • Sanitaire installaties en waterbehandeling
 • Brandbeveiliging
 • Elektriciteit
 • Verlichting
 • Zwakstroominstallaties
 • Liften
 • Industriële koeling

Energieadvies

EPB-VERSLAGGEVING

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen (Energieprestaties en Binnenklimaat) voldoen en dienen de EPB-procedure (startverklaring en EPB-aangifte) te volgen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau 'bijna-energieneutraal bouwen' (BEN).

DUBIMAX engineering rapporteert en verleent advies. We assisteren de architect en bouwheer bij de keuzes van isolaties, technische installaties, hernieuwbare energie, … We simuleren in de EPB-software en stellen een adviesrapport op. Tijdens de uitvoering van de werken blijven we stand-by om uw vragen te beantwoorden. Een werfbezoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT (EPC)

Van zodra een woning (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer, ...) te koop of te huur wordt aangeboden, moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore bij hun beslissing. DUBIMAX engineering maakt voor u het certificaat op.

Op locatie doen we opmetingen en vaststellingen volgens het inspectieprotocol waarna u het EPC mag verwachten binnen de 5 werkdagen. Oplevering binnen 24 uur is ook mogelijk.

In openbare gebouwen waar veel volk over de vloer komt (zoals overheidsgebouwen, musea, ziekenhuizen, scholen, ...) moet het 'EPC Publieke Gebouwen' op een zichtbare plaats hangen. DUBIMAX engineering kan optreden als geregistreerd extern energiedeskundige voor publieke gebouwen.

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2 moeten de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen onderzoeken. Zo schrijft de Europese richtlijn inzake energieprestaties voor. De studie informeert de bouwheer over mogelijke technieken zoals warmtekrachtkoppeling of warmtepompen, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

Binnen een maand na aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet deze haalbaarheidsstudie geregistreerd worden bij het Vlaams Energieagentschap. DUBIMAX engineering kan voor u deze haalbaarheidsstudie opstellen.

ENERGIESCAN

We inspecteren het gebouw, de technische installaties (ook verlichting) en bekijken desgewenst het waterverbruik. Door de combinatie van de luchtdichtheidsmeting (blowerdoor) en een controle met de infraroodcamera sporen we abnormaliteiten in de gebouwschil en luchtlekken gericht op.

De resultaten van het thermografisch onderzoek gieten we in een eindrapport dat warmteverliezen of andere bouwtechnische gebreken in kaart brengt en aanbevelingen voor herstellingen of energiebesparingen vermeldt.

Ook bij ondernemingen kunnen we een ‘Quick Energie Scan’ uitvoeren. Hierbij krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming en inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen.

BLOWERDOOR

Energiezuinig bouwen of renoveren en luchtdichtheid gaan hand in hand. Luchtlekken staan immers gelijk aan warmteverlies. Om dergelijke lekken op te sporen, voert DUBIMAX engineering blowerdoortesten uit. Deze test kan in combinatie met een hand fogger en een thermische camera zodat we elk lek aan het licht brengen.

Na de luchtdichtheidsmeting stellen we een certificaat op dat kan dienen voor uw EPB-verslaggeving. In bepaalde gevallen kan dit zelfs leiden tot een vermindering van uw onroerende voorheffing.

Infrastructuur

Ook voor de becijfering van infrastructuuractiviteiten kan u rekenen op DUBIMAX engineering. 

 • Weg- en rioleringsprojecten
 • Sanering en optimalisering van bestaande rioleringsstelsels
 • Landschappelijke en planologische projecten
 • Pleinen en parkings
 • Ontsluiting van industrieterreinen
 • Openbare groenvoorziening
 • Landmeting, topografie, GPS-metingen en GIS-indersteuning
 • Prioritaire rioleringen, collectoren en pompstations
 • Drukriolering
 • Bergings- en dorpskernherinrichtingen
 • Verkavelingsprojecten
 • Sportinfrastructuur
 • Beplantingen en omgevingsaanleg voor bedrijven

Veiligheid op de werf

ONTWERPFASE

In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp. Hij maakt alle relevante informatie inzake veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen. Hij opent een postinterventiedossier (PID), houdt het bij en vult het aan.

VOORLOPIGE OPLEVERING

Bij de voorlopige oplevering van de werken draagt de veiligheidscoördinator alle geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

UITVOERINGSFASE

Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoördinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering. Hij maakt alle relevante informatie inzake veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.

In sommige gevallen houdt hij een coördinatiedagboek bij of roept hij een coördinatiestructuur samen. Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn.

 • U bent als bouwheer of architect op zoek naar een veiligheidscoördinator? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
 • Dubimax engeneering is een gecertificeerde veiligheidscoördinator niveau A, geschikt voor elk type bouwwerf, zowel tijdens de ontwerp- als tijdens de uitvoeringsfase.

Kwaliteiten

JUIST

Studiewerk is exacte wetenschap. Elke berekening moet kloppen tot in het kleinste detail. Die zekerheid schept vertrouwen, en dat is de basis voor een samenwerking op lange termijn.

SNEL

Door in de studiefase snel en uiterst efficiënt te werken, verminderen we de doorlooptijd van het bouwproject fors. En dat voelt u in uw portefeuille.

FLEXIBEL

Wij hebben een team waarop u kunt rekenen. Als het moet ook ’s avonds laat of in het weekend. We zijn vinniger dan de grote mastodonten in onze sector maar hebben toch voldoende capaciteit om vele en grote projecten aan te kunnen.

ERVAREN

Onze medewerkers kennen het klappen van de zweep. Stuk voor stuk zijn het vakmensen die hun strepen al geruime tijd hebben verdiend en nog steeds leergierig zijn naar de nieuwste technieken.

PRIJS-KWALITEIT

Kwaliteit wordt niet alleen gewaarborgd door ons ISO-certificaat 9001:2008. Het is onze manier van werken. Deze service aan aanvaardbare prijzen, dat maakt ons zo bijzonder in de sector.

ALL-IN-ONE

U kunt voor alle studie- en ingenieurswerk terecht onder één dak met één aanspreekpartner.